Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

ROK 2012

 

Nazwa szkolenia

Ilość szkoleń w 2012r.

Ilość absolwentów

1.

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

1

21

2.

Szkolenie dowódców OSP

1

17

3.

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP

1

32

 

ROK 2013

 

Nazwa szkolenia

Ilość szkoleń w 2013r.

Ilość absolwentów

1.

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

3

41

2.

Szkolenie dowódców OSP

1

24

3.

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP

1

27

4.

Szkolenie kierowców- konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

1

29

 

ROK 2014

 

Nazwa szkolenia

Ilość szkoleń w 2014r.

Ilość absolwentów

1.

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

2

37

2.

Szkolenie dowódców OSP

1

19

3.

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP

2

46

4.

Szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach dla ratowników OSP

1

39

 

ROK 2015

 

Nazwa szkolenia

Ilość szkoleń w 2015r.

Ilość absolwentów

1.

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

2

51

2.

Szkolenie dowódców OSP

1

19

3.

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP

2

46

4.

Szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach dla ratowników OSP

1

24

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin