Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Zapytanie ofertowe - roboty budowlane - Budowa JRG Nr 1 Koszalin

Zapytanie ofertowe MT.2370.1.2020 na wykonanie robót budowlanych na inwestycji „Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie”  obejmujących dostawę i montaż ścian osłonowych zewnętrznych ze szkła profilowanego, okien aluminiowych, rolet okiennych zewnętrznych, podokienników wewnętrznych:

1.Zapytanie ofertowe

2. Umowa projekt

3. Przedmiar

4. Dokumentacja wykonawcza

5. Formularz ofertowy

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin