Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Nierytmiczna dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowego tankowania pojazdów i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt. “Nierytmiczna dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowego tankowania pojazdów i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie” - zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji:

1. Ogłoszenie o przetargu

2. SIWZ

3. Załącznik 1

4. Załącznik 2

5. Załącznik 3A, 3B

6. Pytania i odpowiedzi

7. Informacja z otwarcia ofert

8. informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin