Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt. “Nierytmiczna dostawa paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie” - zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wynik postepowania

Protokół z publicznego otwarcia ofert z 28 lipca 2016 r.

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty PDF, WORD

3. Załącznik nr 2 - Cena oferty PDF, WORD

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 22 PDF, WORD

5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie art. 24 PDF, WORD

6. Załącznik nr 5 - Projekt umowy PDF,

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ.

Opracowanie: KM PSP Koszalin

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin