Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Zapytanie ofertowe MT.2370.1.2020 na wykonanie robót budowlanych na inwestycji „Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie”  obejmujących dostawę i montaż ścian osłonowych zewnętrznych ze szkła profilowanego, okien aluminiowych, rolet okiennych zewnętrznych, podokienników wewnętrznych:

1.Zapytanie ofertowe

2. Umowa projekt

3. Przedmiar

4. Dokumentacja wykonawcza

5. Formularz ofertowy

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt. “Nierytmiczna dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowego tankowania pojazdów i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie” - zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji:

1. Ogłoszenie o przetargu

2. SIWZ

3. Załącznik 1

4. Załącznik 2

5. Załącznik 3A, 3B

6. Pytania i odpowiedzi

7. Informacja z otwarcia ofert

8. informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin