Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Dokumenty do pobrania w zakresie połączenia systemu sygnalizacji pożaru z Komendą Miejską PSP w Koszalinie:

1. ZARZĄDZENIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SPRAWIE MONITORING POŻAROWEGO

2. WYTYCZNE MONITORINGU KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

3. WNIOSEK O PROWADZENIE USŁUGI W ZAKRESIE TRANSMISJI ALARMÓW POŻAROWYCH SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ DO CENTRUM ODBIORCZEGO ALARMÓW POŻAROWYCH PSP

4. WNIOSEK O POŁĄCZENIE URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNO-ALARMOWYCH SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Z CENRUM ALARMOWYM PSP

5. KARTA CHARAKTERYSTYKI OBIEKTU

6. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin