Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Szanowne Druhny i Druhowie,
 
W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, w imieniu Prezesa ZOW druha Marka Kowalskiego zwracam się z apelem o godne uczczenie kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości.
W dniu 11 listopada rekomendujemy zorganizowanie uroczystych zbiórek OSP. W razie niemożności zorganizowania zbiórki OSP, prosimy o czynne włącznie się w uroczystości organizowane na szczeblu gminnym i powiatowych w celu godnego reprezentowania braci strażackiej w tych doniosłych uroczystościach.
 
Z poważaniem
Tadeusz Szczepański
Dyrektor Zarządu Wykonawczego
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowne Druhny i Druhowie

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”, termin nadsyłania prac plastycznych na kolejną edycję upływa z dniem 15 stycznia 2020 roku.

Spotkanie laureatów szczebla wojewódzkiego odbędzie się podczas eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w kwietniu 2020 roku. Uprzejmie proszę o powiadomienie zainteresowanych placówek o terminie nadsyłania prac plastycznych oraz przypomnienie o załączeniu tzw. metryczek (wzór   w załączeniu).

Do udziału w eliminacjach wojewódzkich będą dopuszczone tylko prace, które posiadają metryczkę oraz brały udział w eliminacjach szczebla gminnego i powiatowego /miejskiego, przesłane za pośrednictwem ogniw Związku zgodnie z Regulaminem Konkursu Plastycznego.

Do prac należy dołączyć również protokół oceny prac plastycznych zgłoszonych do eliminacji wojewódzkich Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”.

Uwaga; w miesiącu listopadzie ZG dokona zmian w  regulaminie, zmiana będzie głównie dotyczyła kategorii wiekowych.

                 Informację podamy w kolejnych emailach.

        

Z poważaniem
Tadeusz Szczepański
Dyrektor Zarządu Wykonawczego
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Województwa Zachodniopomorskiego

Załącznik - metryczka

Szanowne Druhny i Druhowie,
Poniżej przesyłam  link do akcji Pomoc To Moc organizowanej przez PZU.
Przedmiotem akcji jest wsparcie finansowe OSP w zakupie sprzętu.

https://pomoctomoc.pzu.pl/osp

Z poważaniem
Tadeusz Szczepański
Dyrektor Zarządu Wykonawczego
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Województwa Zachodniopomorskiego
© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin