Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Szanowne Druhny i Druhowie,

W załączeniu przesyłam pismo w sprawie działań profilaktycznych z prośbą o podjęcie działań w tym zakresie.

W uzupełnieniu pisma Dyrektora ZW ZOSP RP. K.Kowalczyka informuję, że przywołana w nim uchwała Prezydium ZG ZOSP RP w § 1 ust.1 poleca również odwołać posiedzenia kolegialnych władz ZOSP RP i jego oddziałów w okresie zagrożenie epidemiologicznego rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

 
Z poważaniem
Tadeusz Szczepański
Dyrektor Zarządu Wykonawczego
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Województwa Zachodniopomorskiego

Działania do podjęcia - pismo

Szanowni Państwo,

na stronie internetowej zostały zamieszczone informacje o pielgrzymce.

Projekt oprawy muzycznej oraz karty zgłoszeń lub zgłoszenie on-line.

Serdecznie proszę o rozpowszechnianie informacji wśród OSP.

http://www.zosprp.pl/?q=content/viii-ogolnopolska-pielgrzymka-strazakow-na-jasna-gore-czestochowa-26-kwietnia-2020-roku

-- 
Z pozdrowieniami
RENATA CYBOR

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
ul. Oboźna 1
00-340 Warszawa
tel. 22 509-50-50 kom. 601-252-798
© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin