Zamówienia Publiczne

Przetarg na zakup paliwa

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt. “Nierytmiczna dostawa paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie” - zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wynik postepowania

 

 

Protokół z publicznego otwarcia ofert z 28 lipca 2016 r.

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty PDF, WORD

3. Załącznik nr 2 - Cena oferty PDF, WORD

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 22 PDF, WORD

5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie art. 24 PDF, WORD

6. Załącznik nr 5 - Projekt umowy PDF,

 Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ.

Opracowanie: KM PSP Koszalin

 

 
Opracowanie dokumentacji projektowej nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji - sprawa nr MT.2370.9.2015

Wyniki przetargu

 

Dokumentacja do pobrania:

Pytania i odpowiedzi. (wersja PDF), (wersja DOC)

Ogłoszenie
Program Funkcjonalno Użytkowy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wersja PDF) (wersja DOC)

 Załączniki:

Załącznik 1 – PUF wod-kan
Załącznik 2 – PUF gazowe
Załącznik 3 – PUF energetyczne
Załącznik 4 – PUF ciepło
Załącznik 5 – PUF drogi
Załącznik 6 – PUF mapy

 

 

 

Postępowanie w Przypadku Pożarów…

Jak zwalczać powstały pożar    W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji: zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, wezwać straż pożarną.  

Czytaj dalej ...

Postępowanie podczas wypadku…

Jeżeli jesteś świadkiem wypadku drogowego to: Zabezpiecz miejsce zdarzenia: "zasłoń" miejsce wypadku oraz osoby udzielające pomocy bryłą swojego pojazdu, który musi mieć włączone światła awaryjne i postojowe (w warunkach nocnych konieczne są włączone światła mijania, to one oświetlą miejsce wypadku), w odpowiedniej odległości ustaw trójkąty ostrzegawcze (własny lub z pojazdów poszkodowanych), wykorzystaj światło ostrzegawcze latarki podręcznej, przy pomocy telefonu komórkowego (połączenie z numerami alarmowymi 998, 997, 999, 112 jest bezpłatne) lub radia CB wezwij służby ratownicze, policję, jeżeli nie możesz spełnić powyższego warunku, spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu, jeżeli nie masz szans na pomoc innych, nie trać czasu zacznij działać sam, najważniejsze dla rannych bez pulsu i oddechu są pierwsze 4 minuty, ale pomoc im udzielona musi być fachowa.

Czytaj dalej ...

Bezpieczeństwo w Domu…

Bezpieczeństwo w mieszkaniach    Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach wielo i jednorodzinnych, to co roku okres zwiększonej ilości pożarów. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych. Ilość strażackich interwencji rośnie z każdym rokiem. Przyczyny pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominujące ich grupy, to podpalenia, nieostrożność osób zarówno dorosłych jak i nieletnich, wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych oraz wady i zła obsługa urządzeń grzewczych. Zapewnij bliskim i sobie spokojne święta.    Zapamiętaj następujące, podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego.

Czytaj dalej ...

Porady na Zimę…

Śnieg na dachach        Śnieg na dachu to zimą zjawisko tak powszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Jest niestety często groźnym obciążeniem dla konstrukcji nośnej dachu. Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700 - 800 kg, a lodu ok. 900 kg. Należy pamiętać także, że mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachach może stać się przyczyną tragedii, zwłaszcza, gdy pozostaje nieusunięty z płaskich dachów i dachów w dużych centrach handlowych. Jeśli administratorzy tego nie dopilnują, mogą spodziewać się mandatu lub nawet zamknięcia obiektu.

Czytaj dalej ...

Czad Cichy Zabójca…

Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem !!!OSTRZEGAMY !    Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.  

Czytaj dalej ...