Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż.

Aktualna lista rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych znajduje się na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pod adresem:

http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/wykaz_rzeczoznawcow