Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Wykaz tematów


SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO
W ramach szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP opracowano materiały zawierające 7 tematów przeznaczonych do realizacji w czasie 10 godzin wykładów.

Temat wykładu

(kliknij na wybrany temat w celu wyświetlenia prezentacji)


1. Wypadki drogowe - statystyka i przyczyny
2. Budowa pojazdów samochodowych
3. Hydrauliczne urządzenia ratownicze
4. Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach
5. Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów
6. Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych
7. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin