Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

15 marca br. odbyła się w ratuszu  XLII Sesja Rady Miejskiej w Koszalinie, podczas której jednym z tematów porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalin w 2017 roku". Bryg. Andrzej Kapustyński zastępca komendanta miejskiego PSP w Koszalinie przedstawił powyższą „Informację …” na forum Rady Miasta podsumowując miniony rok pod względem bezpieczeństwa w mieście, następnie odpowiedział na pytania zadawane przez Radnych.

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Radni Miasta Koszalina zaakceptowali i przyjęli jednogłośnie (28 głosy za i 6 radnych nieobecnych) „Informację KM PSP Koszalin o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalin w 2017 roku”.

Opracowanie: KM PSP Koszalin

15 marca br. w świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie odbył się uroczysty apel, podczas którego, w obecności przełożonych oraz kadry Komendy, str. Szymon Pilipiec i str. Dawid Szpuntowicz złożyli ślubowanie na sztandar KM PSP w Koszalinie i z rąk bryg. Andrzeja Kapustyńskiego zastępcy komendanta miejskiego PSP w Koszalinie odebrali akty ślubowania. Na uroczystości swoją obecnością zaszczycił również komendant powiatowy PSP w Białogardzkie bryg. Jacek Szpuntowicz.

Ślubowanie to bardzo uroczysty moment dla każdego strażaka, który rozpoczyna służbę w Państwowej Straży Pożarnej. Jest to podniosły moment, który stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej. Dlatego podczas uroczystości, młodzi strażacy przysięgali być ofiarnymi i mężnymi w ratowaniu życia ludzkiego i wszelkiego mienia, nawet z narażeniem własnego życia.

Nowi funkcjonariusze zostali mianowani na stanowiska stażystów w Komendzie Miejskiej PSP w Koszalinie i rozpoczęli służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Koszalinie.

Serdecznie gratulujemy wyboru zawodu strażaka oraz życzymy powodzenia i spełnienia w służbie.

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP Koszalin

 

 • DSC08936
 • DSC08947
 • DSC08950
 • DSC08957
 • DSC08961

11 marca 2018 roku, w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w sali widowiskowo-sportowej w Bobolicach odbyły się X Halowe Mistrzostwa Powiatu Koszalińskiego w piłce nożnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W mistrzostwach udział wzięły reprezentacje OSP z 7 gmin: Manowo, Świeszyno, Mielno, Sianów, Będzino, Polanów i  Bobolice.

 Organizatorami mistrzostw byli :

 • - Gmina Bobolice,
 • - Starostwo Powiatowe Koszalin,
 • -Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Koszalinie,
 • - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  w Koszalinie,
 • - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach,
 • - Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bobolicach.

 Klasyfikacja końcowa zawodów :

 • I miejsce – Gmina Będzino - Puchar  Burmistrza  Bobolic,
 • II miejsce – Gmina Polanów- Puchar Starosty  Koszalińskiego,
 • III miejsce – OSP Mielenko - Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koszalinie,
 • IV miejsce – Gmina Bobolice - Puchar Komendanta Miejskiego  PSP w Koszalinie,
 • V miejsce – Gmina Świeszyno -Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Koszalińskiego,
 • VI miejsce – Gmina Sianów - Puchar  Przewodniczącego  Rady Miejskiej w Bobolicach,
 • VII miejsce OSP Wyszewo - Puchar  Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach,

Mistrzostwa  zaszczycili swoją obecnością zaproszeni Goście:

 • Pani Mieczysława  Brzoza – Burmistrz Bobolic,
 • Pan Marian Hermanowicz – Starosta Koszaliński,
 • Druh Roman Budynek  - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koszalinie,
 • Druh Marek Brzozowski – członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie,
 • st. bryg. Mirosław Pender – Komendant Miejski PSP w Koszalinie,
 • Zenon Dropko – Przewodniczący Rady Powiatu Koszalińskiego
 • Pan Ireneusz Bednarczyk  – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bobolicach, Prezes Zarządu Oddziału  Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Bobolicach,
 • Pan  Kamil Jesionowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Koszalińskiego
 • Pani Renata Kowalska – Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Bobolicach, 
 • Pani Izabela Helman – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach,
 • Pan Tomasz Lisowski  – Wiceprezes Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów,
 • Pan Bartłomiej Wilk – Członek Zarządu Powiatu Koszalińskiego,
 • Pan Zbigniew Rewkowski – kierownik hali sportowej,

Opracowanie: KM PSP Koszalin na podstawie informacji Jana Wójcika

 

 • DSC_0196
 • DSC_0355
 • DSC_0362
 • DSC_0406

Informuję, że zgodnie planem szkolenia dla OSP na 2018 r. w terminie
od 06 kwietnia 2018 r. do 09 czerwca 2018 r. zostanie przeprowadzone Szkolenie Podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu koszalińskiego.

Ilość miejsc w sumie to maksimum 40. Proszę zgłaszać kandydatów, o przyjęciu zadecyduje kolejnośc zgłoszeń oraz zaliczenie e-learningu.

Warunki przyjęcia i uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Posiadanie umundurowania koszarowego, ubrania bojowego, uzbrojenia osobistego oraz sprzętu koniecznego do zajęć
 2. Wymagane dokumenty:
 • dokument potwierdzający ukończenie 18 lat (proszę nie przynosić ksero dokumentu tożsamości, każdy kursant ma mieć ze sobą dowód osobisty na egzaminie),
 • skierowanie nowego typu od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy na druku (do pobrania na stronie internetowej KM PSP Koszalin - http://www.kmpsp.koszalin.pl)

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca br. należy dostarczyć kompletne ww.  dokumenty. O przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku niepełnej dokumentacji uczestników kursu lub nie spełnienia wymogów formalnych uczestnictwa, kandydat nie zostanie przyjęty na szkolenie. O szczegółach przyjęcia lub odrzucenia poinformujemy w dniu 28 marca br. Jednocześnie proszę naczelników jednostek OSP i komendantów gminnych o przygotowanie dokumentacji dla rezerwowych kandydatów, którzy otrzymają szansę udziału w kursie po 28 marca br. (rezerwowi kandydaci również muszą mieć ukończone min.80% e-learningu).

Plan kursu zostanie umieszczony po ustaleniu terminów komory dymowej oraz terminu zajęć na złomowisku na stronie internetowej KM PSP w Koszalinie - www.kmpsp.koszalin.pl w zakładce - inne - do pobrania - wydział operacyjno- szkoleniowy.

Egzamin z części teoretycznej odbędzie się 06 kwietnia 2018 r. o godz. 1600 w siedzibie KM PSP w Koszalinie a z części praktycznej przeprowadzony zostanie 09 czerwca 2018 r. od godz. 1000.

Ponadto informuję druhów, że materiały do doskonalenia teoretycznego                              są udostępnione na platformie edukacyjnej www.platforma.wint.pl. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest założyć indywidualne konto na platformie e-learningowej
na własne nazwisko (proszę nie używać pseudonimów ani samych dużych liter)
, z kodem jednostki kierującej na kurs. Loginy oraz hasła dostępu dla poszczególnych jednostek OSP są w posiadaniu Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP w Koszalinie oraz w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym KM PSP w Koszalinie. Przy pomocy materiałów umieszczonych na platformie każdy uczestnik musi zrealizować następujące tematy wraz z egzaminami:

Z części I – Ochrona ludności tematy:

 1. Pierwsza pomoc przedmedyczna

Z części II – Ratownictwo:

 1. Szkolenie BHP
 2. Szkolenie podstawowe cz.I
 3. Szkolenie podstawowe cz.II
 4. Ratownictwo techniczne
 5. Szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwo wodne dla OSP
 6. Wyposażenie OSP - przeznaczanie, obsługa, konserwacja

Warunkiem dopuszczenia do pisemnego egzaminu teoretycznego jest realizacja tematów w stopniu co najmniej 80% oraz zaliczenie egzaminu (testu) końcowego, który jest dostępny po zaliczeniu kursu z każdego z  tematów również w stopniu co najmniej 80% do dnia 28 marca 2018 r.

  Kierownik kursu z poziomu administratora sprawdzi i zweryfikuje ilość logowań, czas przebywania na platformie oraz stopień realizacji i zaliczeń kursu. Po zweryfikowaniu stopnia realizacji i zaliczenia egzaminów zatwierdzi dopuszczenie do egzaminu teoretycznego dla poszczególnych uczestników, który odbędzie się w KM PSP Koszalin i obejmuje całość materiału kursu e-learningowego. 

Więcej informacji w w/w sprawie pod nr tel. (94)3455212, (94)3455213, (94)3455214.

 

 

PLAN ZAJĘĆ

IMG 20180307 102950

Szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego

6 marca w rozpoczął się kurs ratownictwa lodowego w zakresie podstawowym. W kursie wzięło udział 14 strażaków. Kurs trwał trzy dni. Pierwszego dnia odbyły się zajęcia teoretyczne, na których omówiono takie zagadnienia jak: działania ratownicze na lodzie, podstawowe parametry i struktura lodu, techniki ratownicze i ewakuacyjne. Kolejne dni to praktyka. Zajęcia odbywały się na Wodnej Dolinie przy ul. Sybiraków. Tutaj Ratownicy pod bacznych okiem instruktorów doskonalili techniki ratownicze  poznane na zajęciach teoretycznych. Do ćwiczeń wykorzystywany był sprzęt znajdujący się na wyposażeniu samochodów bojowych jak i samochodu ratownictwa wodnego. Cały kurs podsumowano symulowaną akcją ratownictwa lodowego.

 

 • G0010005
 • G0040004
 • G0070013
 • G0080020
 • G0090025
 • G0090027
 • G0100030
 • G0100031
 • G0110036
 • G0110037
 • G0150042
 • G0150046
 • G0180052
 • G0190085
 • G0200065
 • G0200067
 • G0260076
 • G0270110
 • G0280115
 • G0290079
 • IMG_20180307_102950

opracowanie i zdjęcia: KM PSP Koszalin

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin