Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

75323338 2441648052818766 4126951602764382208 n

Informuję, że zgodnie planem szkolenia dla OSP na 2020 r. w terminie od 22 marca 2020 r. do 05 kwietnia 2020 r. zostanie przeprowadzone Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych straży Pożarnych.

Łączna liczba miejsc dla wszystkich OSP to maksymalnie 40 kursantów. Proszę zgłaszać kandydatów, o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń lecz też nie więcej jak 3 miejsca na daną jednostkę OSP. Zostanie również utworzona lista rezerwowa.

Warunki przyjęcia i uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Posiadanie umundurowania koszarowego, ubrania bojowego, uzbrojenia osobistego oraz sprzętu koniecznego do zajęć
 2. Wymagane dokumenty:
 • dokument potwierdzający ukończenie 18 lat (proszę nie przynosić ksero dokumentu tożsamości, każdy kursant ma mieć ze sobą dowód osobisty na egzaminie),
 • dokument potwierdzający ukończenie szkolenia podstawowego strażaków-ratowników OSP,
 • nowe skierowanie obowiązujące od dn.10.02.2020 POBIERZ TU

  (do pobrania na stronie: http://www.kmpsp.koszalin.pl) wraz z klauzulą o RODO na drugiej stronie skierowania

Proszę o dostarczanie skierowań najpóźniej do dnia 13 marca 2020. W przypadku niepełnej dokumentacji uczestników kursu lub nie spełnienia wymogów formalnych uczestnictwa, kandydat nie zostanie przyjęty na szkolenie.

Plan kursu zostanie umieszczony na stronie internetowej KM PSP w Koszalinie - www.kmpsp.koszalin.pl

Egzamin końcowy odbędzie się 05 kwietnia 2020 r. o godz. 1400 w siedzibie KM PSP w Koszalinie na ul. Strażackiej 8.

PLAN ZAJĘĆ

(WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ NA TERENIE KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W KOSZALINIE ORAZ JRG 2, CAŁOŚĆ ZAJĘĆ UL.STRAŻACKA 8)

 

Więcej informacji w w/w sprawie pod nr tel. (94)3455212, (94)3455209, (94)3455213.

 

opracowanie i zdjęcie: mł.bryg. Igor Bieliński

6 lutego 2020 roku odbyła się uroczystość pożegnania st. ogn. Piotra Sulipki – Dowódcy zastępu.

Funkcjonariusz zakończył okres czynnej służby zawodowej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie i przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. Odchodzącego strażaka żegnał komendant miejski PSP w Koszalinie st. bryg. Mirosław Pender w obecności licznie zebranych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tutejszej Komendy. W trakcie uroczystości wspomniano przebieg służby i pracy zawodowej funkcjonariusza, złożono podziękowania za wieloletnią służbę, wręczając okolicznościowe upominki. Komendant miejski PSP w Koszalinie st. bryg. Mirosław Pender podziękował strażakowi za ofiarność i zaangażowanie podczas wypełniania obowiązków służbowych. Koleżanki i koledzy, strażacy oraz pracownicy cywilni Komendy osobiście złożyli życzenia i podziękowali za wieloletnią współpracę.

Nowemu emerytowi życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji w życiu osobistym oraz odwagi w spełnianiu marzeń.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://kmpsp.koszalin.pl/images/galeria/2020/sulikpa

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP Koszalin

kpp logo

Recertyfikacja KPP dla OSP odbędzie w dniu 8 marca 2020 r. o godz. 9:00 (ewentualna gozina może ulec zmianie).

SKIEROWANIA NALEŻY DOSATRCZYĆ DO KOMENDY MIEJSKIEJ DO DN. 24 LUTEGO 2020 r.

1. skierowanie - do pobrania

2. lista

(w przypadku 1 kursanta wystarczy skierowanie, w przypadku 2 lub więcej oprócz skierowania jeszcze lista, wszystko dostępne na stronie www.kmpsps.koszalin.pl)

Zajęcia przygotowujące do kursu odbędą się w 3 terminach w lutym w KM Koszalin na JRG 2 ul.Strażacka 8:

8 lutego 2020 godz. 9:30 (sobota)

15 lutego 2020 godz. 9:30 (sobota)

23 lutego 2020 godz. 9:30 (niedziela)

Proszę zgłaszać strażaków do Wydziało Operacyjno-Szkoleniowego lub do koordynatora medycznego Tomasza Molesztaka.

Prosze uczyc się testów z aplikacji android lub ze strony www , należy jednak pamiętać ,że od stycznia 2020 sa nowe testy.

 

 

 

Podczas spotkania noworocznego gminy Świeszyno, wójt gminy Świeszyno pani Ewa Korczak, wręczyła nagrody „Świeszyńskiego Platana”. Świeszyński Platan to nagroda przyznawana osobą, które poprzez swoją działalność wpisały się w karty historii gminy Świeszyno.

W uznaniu za wieloletnią działalność społeczną w kategorii "Społecznik" nagrody zostały przyznane panu Albinowi Tyburskiemu, Feliksowi Borysowi oraz Eugeniuszowi Łotyszowi za ogromny wkład w utworzenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Świeszynie, Strzekęcinie oraz Niedalinie.

Laureatom nagrody serdecznie gratulujemy !

Źródło: Gmina Świeszyno

IMG 20191026 110652136

Informuję, że zgodnie planem szkolenia dla OSP na 2020 r. w terminie od 07 lutego 2020 r. do 29 marca 2020 r. zostanie przeprowadzone Szkolenie Podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu koszalińskiego.

Łączna liczba miejsc dla wszystkich OSP to 40 kursantów. Proszę zgłaszać kandydatów, o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń oraz zaliczenie e-learningu.

Warunki przyjęcia i uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Posiadanie umundurowania koszarowego, ubrania bojowego, uzbrojenia osobistego oraz sprzętu koniecznego do zajęć

 2. Wymagane dokumenty:

 • dokument potwierdzający ukończenie 18 lat (proszę nie przynosić ksero dokumentu tożsamości, każdy kursant ma mieć ze sobą dowód osobisty na egzaminie),

 • skierowanie nowego typu od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy na druku (do pobrania na stronie internetowej KM PSP Koszalin - http://www.kmpsp.koszalin.pl) wraz z klauzulą o RODO na drugiej stronie skierowania.

UWAGA:

06 lutego br. o godz.1600 odbędzie się spotkanie organizacyjne w KM PSP w Koszalinie, podczas którego kursanci dowiedzą się jak obsługiwać platformę edukacyjną oraz zostaną zaznajomieni z zasadami szkolenia. Proszę by w tym dniu kursanci przywieźli ze sobą skierowania podpisane i podbite przez uprawnione do tego osoby (o ile nie zostały one dostarczone wcześniej przez naczelników). W przypadku niepełnej dokumentacji uczestników kursu lub nie spełnienia wymogów formalnych uczestnictwa, kandydat nie zostanie przyjęty na szkolenie.

Egzamin z części teoretycznej odbędzie się 28 lutego 2020 r. o godz. 1600 w siedzibie KM PSP w Koszalinie na ul.Strażackiej 8 a z części praktycznej przeprowadzony zostanie 29 marca 2020 r. od godz. 1000.

Informuję druhów, że materiały do doskonalenia teoretycznego są udostępnione na platformie edukacyjnej www.platforma.wint.pl. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest założyć indywidualne konto na platformie e-learningowej na własne nazwisko (proszę nie używać pseudonimów ani samych dużych liter), z kodem jednostki kierującej na kurs. Loginy oraz hasła dostępu dla poszczególnych jednostek OSP są w posiadaniu Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP w Koszalinie oraz w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym KM PSP w Koszalinie. Przy pomocy materiałów umieszczonych na platformie każdy uczestnik musi zrealizować następujące tematy wraz z egzaminami:

Z części I – Ochrona ludności tematy:

 1. Pierwsza pomoc przedmedyczna

 Z części II – Ratownictwo:

 1. Szkolenie BHP

 2. Szkolenie podstawowe cz.I

 3. Szkolenie podstawowe cz.II

 4. Ratownictwo techniczne

 5. Szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwo wodne dla OSP

 6. Wyposażenie OSP - przeznaczanie, obsługa, konserwacja

Warunkiem dopuszczenia do pisemnego egzaminu teoretycznego jest realizacja tematów w stopniu co najmniej 80% oraz zaliczenie egzaminu (testu) końcowego, który jest dostępny po zaliczeniu kursu z każdego z  tematów również w stopniu co najmniej 80% do dnia 25 lutego 2020 r. do godz 10 :00.

  Kierownik kursu z poziomu administratora sprawdzi i zweryfikuje ilość logowań, czas przebywania na platformie oraz stopień realizacji i zaliczeń kursu. Po zweryfikowaniu stopnia realizacji i zaliczenia egzaminów zatwierdzi dopuszczenie do egzaminu teoretycznego dla poszczególnych uczestników, który odbędzie się w KM PSP Koszalin i obejmuje całość materiału kursu e-learningowego. 

Więcej informacji w w/w sprawie pod nr tel. (94)3455212, (94)3455209, (94)3455214, (94)3455213.

PLAN ZAJĘĆ (aktualizacja z dn.05.02.2020)

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin