Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

                11 stycznia 2019 roku odbyła się uroczystość pożegnania st. ogn. Alberta Zygowskiego – dowódcę zastępu oraz st. ogn. Krzysztofa Kołpackiego – starszego operatora sprzętu specjalnego. Funkcjonariusze zakończyli okres czynnej służby zawodowej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie i przeszli na emeryturę.

Odchodzących strażaków żegnał komendant miejski PSP w Koszalinie st. bryg. Mirosław Pender w obecności licznie zebranych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tutejszej Komendy. W trakcie uroczystości wspomniano przebieg służby i pracy zawodowej funkcjonariuszy, złożono podziękowania za wieloletnią służbę, wręczając okolicznościowe upominki komendant miejski PSP w Koszalinie st. bryg. Mirosław Pender podziękował strażakom za ofiarność i zaangażowanie podczas wypełniania obowiązków służbowych. Koleżanki i koledzy, strażacy oraz pracownicy cywilni Komendy osobiście złożyli życzenia i podziękowali za wieloletnią współpracę.

                Nowym emerytom życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji w życiu osobistym oraz odwagi w spełnianiu marzeń.

 • DSC00677
 • DSC00681
 • DSC00682
 • DSC00684
 • DSC00741

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP Koszalin

20190105 024239

4 stycznia 2019 roku ok. godziny 17:15 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Koszalinie wpłynęło zgłoszenie o pożarze w budynku mieszkalnym w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego. Pierwszy zastęp dotarł na miejsce pożaru po czterech minutach od przyjęcia zgłoszenia.

W budynku tym funkcjonował tzw. „Escape room”, czyli pokój zagadek.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia trzech zastępów PSP, strażacy zastali pożar w fazie rozwoju. Pożar objął pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku, a ogień wydobywał się już na zewnątrz.

Wskutek pożaru śmierć poniosło pięć nastolatek, a jedna osoba została ranna. Działania gaśnicze straży pożarnej prowadzone były przez ok. 4,5 godziny.

W akcji gaśniczej udział brało 12 zastępów Państwowej Straży Pożarnej (29 strażaków).

5 stycznia w godzinach rannych na miejsce pożaru przybył komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski oraz grupa operacyjna KG PSP. Komendant główny PSP został zapoznany z przebiegiem akcji ratowniczej oraz budynkiem, w którym doszło do pożaru.

Następnie na terenie Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie odbył się briefing prasowy. Komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski w wydanym oświadczeniu powiedział: „Dokładne przyczyny pożaru wyjaśnia prokuratura z Policją. Ze wstępnych informacji wynika, że w obiekcie, w którym doszło do pożaru, były nieprawidłowości. Chodzi między innymi o brak zapewnienia właściwej ewakuacji, prowizorycznie wykonaną instalację elektryczną i złe ustawienie urządzeń grzewczych”.

Opracowanie: KG PSP

 • 20190105_024239
 • DSCN3693
 • koszalin13
 • koszalin14

Zgodnie z wieloletnią tradycją 24 grudnia 2018 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Koszalinie odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne strażaków i pracowników cywilnych komendy oraz zaproszonych gości.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili zaproszeni goście, m.in.:

 • Ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej - JE Ks. Bp Edward Dajczak,
 • Dyrektor Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie – Paweł Michalski,
 • Prezydent Miasta Koszalin – Piotr Jedliński,
 • Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. zachodniopomorskiego - dh Marek Kowalski,
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koszalinie – dh Roman Budynek,
 • Komendant Powiatowy PSP w Białogardzie – st. bryg. Jacek Szpuntowicz,
 • byli Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Koszalinie - bryg. w st. spocz. Andrzej Grodzki, bryg. w st. spocz. Andrzej Kapustyński,
 • Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Koszalinie – Eugeniusz Rybakowski,
 • Wice Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOW ZOSP - dh Jan Sachs.
 • Wice Prezes Koła Emerytów i Rencistów  Pożarnictwa RP w Koszalinie – asp. sztab. w st. spocz. Krzysztof Piec.

Spotkanie rozpoczął Komendant Miejski PSP w Koszalinie – st. bryg. Mirosław Pender, składając wszystkim przybyłym gościom i pracownikom najserdeczniejsze życzenia – zdrowia, wszelkiej pomyślności i spełnienia wszelkich marzeń.

Zgodnie z kultywowaną tradycją odczytany został fragment Pisma Św., a uczestnicy strażackiej wigilii zostali pobłogosławieni przez Biskupa Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej JE Ks. Bp Edwarda Dajczaka.

Następnie uczestnicy spotkania łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia świąteczne.  

Spotkanie odbyło się w rodzinnej i świątecznej atmosferze.

 

 • DSC00629
 • DSC00630
 • DSC00631
 • DSC00632
 • DSC00634
 • DSC00636
 • DSC00639

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP Koszalin

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin