Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie etap I część 6 – wykończenie III.

Przetarg nieograniczony - Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie etap I część 6 – wykończenie III.

LINKI:

1. SIWZ, dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza

2. Formularze (DOC do SIWZ)

3. Ogłoszenie o zamówieniu

4. Informacja z otwarcia ofert

5. Rostrzygnięcia postępowania

 

 

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin