Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie etap I część 6 – wykończenie.

Przetarg nieograniczony - Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie etap I część 6 – wykończenie.

LINKI:

1. SIWZ, dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza.

2. Formularze (DOC do SIWZ)

3. Ogłoszenie o zamówieniu

4. Odpowiedzi na pytania 1

5. Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.07.2020 godz.10:15

6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin