Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Szanowne Druhny i Druhowie,
 
Poniżej przesyłam informację w zakresie możliwości aplikowania o środki w Euroregionie Pomerania.
O środki można aplikować wraz z samorządem powiatowym i gminnym.
Środki można przeznaczyć na walkę z Koronawirusem.
W imieniu Prezydium ZOW rekomendujemy podjęcie kroków w zakresie pozyskania przedmiotowych środków.
 
Z poważaniem
Tadeusz Szczepański
Dyrektor Zarządu Wykonawczego
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Województwa Zachodniopomorskiego
 
© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin