Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w KM PSP w Koszalinie - chemik - lipiec 2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w KM PSP w Koszalinie

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 3

Stanowisko etatowe (docelowe): ratownik specjalista

System pełnienia służby: zmianowy

Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie,
ul. Strażacka 8, 75-738 Koszalin

załączniki pdf

OŚWIADCZENIA W WERSJI DOCX

1. Ogłoszenie wyników po przeprowadzeniu I etapu postępowania kwalifikacyjnego - w sprawie naboru do służby na stanowisko:stażysta,docelowo ratownik specjalista

2. Ogłoszenie wyników po przeprowadzeniu II i III etapu postępowania kwalifikacyjnego - w sprawie naboru do służby na stanowisko:stażysta,docelowo ratownik specjalista

3. Ogłoszenie wyników po przeprowadzeniu IV etapu postępowania kwalifikacyjnego - w sprawie naboru do służby na stanowisko:stażysta,docelowo ratownik specjalista

4. Ogłoszenie wyników po przeprowadzeniu V etapu postępowania kwalifikacyjnego - w sprawie naboru do służby na stanowisko:stażysta,docelowo ratownik specjalista

5. WYNIKI KOŃCOWE - w sprawie naboru do służby na stanowisko:stażysta,docelowo ratownik specjalista

6. Informacja o wynikach naboru do służby

 

© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin